Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-01-27

Spaning

AI-kameror på offentliga platser i London

AI-kameror på offentliga platser i London

Enligt uppgifter från BBC kommer Londonpolisen inom kort implementera ett kamerasystem som med hjälpa av AI läser av och känner igen människors ansikten på offentliga platser. Systemet är utvecklat att japanska NEC och är ett fristående system tänkt  att användas i "högriskområden".
Polisen säger att det är deras plikt att använda sig av ny teknik för att hålla invånarna säkra och menar att metoden är vältestad och redan används flitigt på många platser inom den privata sektorn. Man säger vidare att på de platser där systemet ska används ska det också vara tydligt markerat att så är fallet. Trots detta möts systemet av en hel del kritik rörande kränkning av den personliga integriteten och risken för att systemet inte alltid identifierar rätt.
Källa: Feber.
Bild: Depositphotos.