Kultur / Fritid Teknik / Prylar Utbildning
Publicerat: 2015-11-30

Spaning

AI leksaken Dino

AI leksaken Dino

Dino är en leksak som lanseras i december och som är kopplat till IBM:s Watson-superdator. Artificiell intelligens skall få Dino att blir smartare över tid och lära sig om barnet som leker med det.
Dino är - som man kanske kan förstå av namnet en liten dinosaurie. Dino förstår tal och kan svara på barnens frågor, lär sig dessutom att anpassa sig efter barnets ålder och mognadsgrad. Frågor som Dino t ex kan svara på: Hur långt är det till månen? Hur lång är kinesiska muren? osv. Ju mer den används ju mer lär sig Dino.
Utvecklingen bröjade som en Watson-tävling, produkten blev lyckad och lades i Cognitoys och detta bolags fortsatta produktutveckling har skett med hjälp av Kickstarter. Dino kommer att finnas i grönt, blått eller rosa.
Prislappen lär landa runt 1 000 kronor
Källa: Bl a Ny Teknik
Foto: Jörgen Appelgren