Hälsa / Träning
Publicerat: 2017-01-30

Spaning

AI lika bra som läkare

AI lika bra som läkare

Forskare vid Stanford University har publicerat en studie som visar att ett AI-system man utvecklat är lika bra upptäcka hudcancer som vanliga läkare. Systemet bygger på att man använder kamerafunktionen i sin smartphone för att diagnosticera bilder på misstänkta hudutslag. Till sin hjälp har man använt en AI-lösning för bildigenkänning utvecklad av Google. Baserat på 127 000 bilder på hudutslag har man lärt upp systemet att känna igen utslag som är i riskzonen. Systemets resultat jämfördes sedan med de faktiska undersökningar som gjorts på patienter av dermatologer. Resultatet visade att dermatologerna hade klassificerat 95% av de elakartade utslagen rätt och 76% av de ofarliga medan AI-systemet klassificerade 96% av de elakartade utslagen rätt och 90% av de ofarliga.
Läs mer om studien här: http://www.nature.com/articles/nature21056.epdf