Utbildning
Publicerat: 2024-01-05

Spaning

AI nytt skolämne

AI nytt skolämne

Från och med höstterminen 2024 kommer artificiell intelligens (AI) att införas som ett nytt ämne på gymnasieskolan och på komvux på gymnasial nivå uppger Skolverket. Det kommer att erbjudas inom programstrukturen för det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet samt som ett individuellt val.

AI-ämnet kommer främst fokusera på AI-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv men även ge eleverna möjlighet att lära sig använda AI för problemlösning. Lärare som idag är behöriga att undervisa i teknik, matematik, programmering, gränssnittsdesign och webbutveckling behöver 15 högskolepoäng inom artificiell intelligens för att kunna bli behöriga att undervisa i ämnet. Övriga lärare behöver 60 högskolepoäng för behörighet.

 

Källa: https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2023-12-12-ai-blir-nytt-amne-i-gymnasieskolan-och-pa-komvux-pa-gymnasial-niva

 

Bild: Depositphotos