Arbetsliv
Publicerat: 2017-11-24

Spaning

AI skulle göra ett bättre jobb enligt svenskarna

AI skulle göra ett bättre jobb enligt svenskarna

Många av dagens jobb skulle kunna utföras bättre av en artificiell intelligens (AI), om man får tro svenskarna. Samtidigt bedömer majoriteten att den nya tekniken kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden – men endast var tionde är övertygad om att deras eget jobb är i farozonen. Det framkommer i en nordisk undersökning från mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.
Överst på listan över yrken som svenskarna tror att AI kan utföra bättre än en människa hittas IT-support (33%), buss- och taxiförare (28%) och kassörer (27%). I den andra änden av skalan finns yrken som journalist (16 %), läkare, lärare och sportkommentatorer (samtliga 12%).
Enligt undersökningen är åtta av tio svenskar (80%) i olika grad oroade över den nya tekniken och dess konsekvenser för samhället. 75 procent tror att AI och robotar i någon grad kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men bara 9 procent ser det som högst troligt att deras eget jobb kan komma att tas över av en AI. Nästan varannan svensk, 44 procent, tror att just deras jobb inte alls kommer att påverkas av den nya tekniken. Samtidigt uppger nästan tre av fyra (71%) personer att utvecklingen inom AI kommer att underlätta deras vardag och privatliv.
Andel som anser att följande funktioner/roller skulle bli bättre eller mycket bättre om de ersattes helt eller delvis av en AI/robot i sin yrkesutövning
Topp 5
IT-support                                    33%
Bussförare/taxiförare              28%
Kassörer i matbutiker               27%
Revisorer                                      26%
Kundtjänst                                    24%
 
Läs mer här: https://www.tieto.se/nyheter/jobben-som-skulle-goras-battre-av-en-ai-enligt-svenskarna