Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-12-01

Spaning

AI Sweden utvecklar den första storskaliga generativa AI modellen för svenska

AI Sweden utvecklar den första storskaliga generativa AI modellen för svenska

AI Sweden har tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language utvecklat en storskalig generativ AI modell för främst svenska men även de andra nordiska språken. GPT-SW3 är den första storskaliga generativ AI modellen för svenska. Baserat på samma tekniska princip som GPT-4. GPT-SW3 kommer hjälpa svenska organisationer att bygga språkappar som inte gick att göra tidigare.