Hälsa / Träning Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-06-10

Spaning

AI-tonåring klarade inte nationellt prov

AI-tonåring klarade inte nationellt prov

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän skapade våren 2024 AI-tonåringen Laika för att uppmärksamma kopplingarna mellan psykisk ohälsa och överkonsumtion av sociala medier.  Ett experiment visar att AI-tonåringen Laikas psykiska mående också går ut över hennes skolresultat. När hon ställdes inför nationella provet i samhällskunskap blev det betyget F – underkänt.

Laika genomförde nationella provet i samhällskunskap för årskurs 9 från 2017, faciliterat av högstadielärare Malin Riise. Laikas svar överfördes till svarsblanketten och provet rättades enligt LGR11, standard för det genomförda provet från år 2017. Laika fick 13 poäng, av 70 möjliga. För betyget godkänd (E), krävdes 16 poäng.

Enligt läraren Malin Riise: “Jag konstaterar att hon når 13 av 70 poäng, där 16 var gränsen för godkänt. Hennes resonemang har stora brister och hon har kunskapsluckor, vilket är ett resultat av att hon inte går i skolan och att hennes enda referensram är det som syns i hennes sociala mediekanaler. Hon har ett subjektivt förhållningssätt och kan heller inte granska orsakssamband. Laikas svar präglas också av hennes psykiska mående, där bristande tillit, obefintlig självkänsla och koncentrationssvårigheter gör det svårt att få henne att visa sina kunskaper.

 

Källa: https://news.cision.com/se/lansforsakringar-goteborg-och-bohuslan/r/ai-tonaringen-klarar-inte-godkant-pa-nationella-provet-i-samhallskunskap----tungt--sager-hogstadiela,c3994925

 

Bild: Press Länsförsäkringar