Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-09-01

Spaning

Äldre allt mer digitala

Äldre allt mer digitala

En undersökning av magasinappen Readly i samarbete med YouGov bland svenskar i åldersgruppen 60+ visar att ungefär varannan respondent, 48 procent, anser att deras livsstil blivit mer digital under pandmin. Av dessa tror 68 procent att deras livsstil kommer fortsätta att vara digital efter covid. På frågan om vilka nya digitala tjänster seniorerna bekantat sig med under året toppas listan av appar inom bland annat videosamtal, streaming och läsning. Undersökningen visar dock att seniorerna är mindre optimistiska kring när vi kan återgå till ett normalt liv. På frågan om restriktionerna kommer följa oss en lång tid framöver trots vaccination svarar 82 procent i målgruppen 60+ ja, i jämförelse med gruppen 18-29 år där 69 procent svarar ja.
 
Källa: https://news.cision.com/se/readly/r/varannan-senior-anser-sig-mer-digital-sedan-pandemin,c3402877
 
Bild: Press Readly