Allt fler äldre handlar dagligvaror på nätet

Allt fler äldre handlar dagligvaror på nätet

E-barometerns månadsmätning visar att e-handeln fortsatte att växa kraftigt under maj, enligt konsumenternas egna uppskattningar.77 procent av svenskarna e-handlade under maj, och flera ålderskategorier ökar. Andelen som e-handlade under månaden ligger därmed kvar på samma höga nivå som under april.

Kläder och skor är återigen den produktkategori med flest antal konsumenter och har därmed återtagit ledningen från skönhet och hälsa. Hela 77 procent av svenskarna e-handlade under månaden.

Antalet e-handlade varor per konsument har också ökat under coronamånaderna och även denna siffra tycks ha stabiliserats på en ny nivå med 2,9 försändelser i genomsnitt senaste 30 dagarna.  Andelen av konsumenterna som e-handlat fyra eller fler varor under de senaste 30 dagarna har gått från 19 procent i januari till 27 procent i april och maj. En femtedel av de äldre har börjat handla dagligvaror på nätet sedan coronavirusets utbrott.

Nya grupper äntrar också e-handeln. Till exempel visar rapporten att kvinnor i åldersgruppen 65-79 år nu e-handlar i lika stor utsträckning som män i åldern 18-29 år, nämligen 69 procent i respektive grupp.

 

Källa: https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern

 

Bild: Depositphoto