Allt fler äldre i större städer

Allt fler äldre i större städer

Sveriges större städer får en allt större befolkning som är 80 år eller äldre. En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att den åldersgruppen väntas växa kraftigt i samtliga städer med över 100 000 invånare.

Stockholms Handelskammare har tillsammans med Peter Stein, nationalekonom och demografianalytiker, analyserat hur demografin i svenska kommuner med fler än 100 000 invånare förväntas utvecklas mellan år 2018 och 2027. Gruppen individer som är 80 år eller äldre växer i samtliga analyserade kommuner.

Den procentuella utvecklingen är störst i Lund (55,1%), Uppsala (53,8%) och Umeå (49%) samtidigt som Malmö (16,1%) uppvisar den svagaste ökningen. Som andel av kommunernas befolkning växer gruppen som är 80 år eller äldre snabbast i Lund, Eskilstuna och Gävle. Halmstad är den stad där befolkningen över 80 år sammantaget väntas utgöra störst del av befolkningen år 2027, 6,9 procent.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/ny-analys-aaldersgruppen-oever-80-aar-vaexer-snabbt-i-alla-stoerre-svenska-staeder-2950516

 

Foto: Depositphoto