Privatekonomi Reklam Resa
Publicerat: 2020-04-16

Spaning

Allt fler paket men färre brev

Allt fler paket men färre brev

Brevmarknaden och paketmarknaden fortsätter att utvecklas – åt olika håll. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk Postmarknad 2020. Det är första gången som PTS presenterar en samlad bild av läget inom paketmarknaden. Under 2018 så distribuerades det 240,6 miljoner paket i Sverige. Av dessa hade 31,4 miljoner sin mottagare i ett annat land. Omsättningen uppgick under samma år till 15,9 miljarder kronor.
När det gäller konkurrenssituationen så konstaterar PTS att ingen aktör står för mer än hälften av omsättningen. Postnord har den största andelen med 40 procent. Därefter följer UPS med runt 20 procent. Schenker och DHL har marknadsandelar på ca tio procent var.
Samtidigt så fortsätter de svenska brevvolymerna att minska. Under 2019 minskade brevvolymerna med 10,5 procent vilket är den största minskningen någonsin. Totalt har den svenska brevvolymen minskat med 47 procent sedan år 2000.
 
Källa: https://pts.se/sv/dokument/rapporter/post/2020/svensk-postmarknad-2020---pts-er-202010/
 
Bild: Depositphoto