Shopping Värderingar
Publicerat: 2018-04-23

Spaning

Allt fler ser till hållbarhet i sina köpbeslut

Allt fler ser till hållbarhet i sina köpbeslut

Nästan tre fjärdedelar, 73 procent, av svenska folket påverkas i någon utsträckning av hållbarhetsfrågor i sina köpbeslut. Det visar resultatet från studien Sustainable Brand Index 2018 där över 16 000 svenskar har intervjuats om sin syn på hållbar utveckling.
Andelen svenska konsumenter vars köpbeslut påverkas av miljöfrågor och sociala frågor har utvecklats positivt över tid. 2014 var det 68 procent som sade sig påverkas, att jämföra med dagens 73 procent. En försiktig ökning som enligt studien visar att befolkningen tar frågorna på allvar.
Endast 12 procent av svenskarna säger sig idag vara helt opåverkade av hållbarhet i sina köpbeslut. Det är samma andel som 2014.
Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och genomförs årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det.
Utveckling över tid
Andelen svenska konsumenter som säger sig påverkas, i någon utsträckning, av hållbarhet i sina köpbeslut:
År                  Andel
2014              68%
2015              68%
2016              70%
2017              72%
2018              73%
Så här ställdes frågan: ”När du står inför ett beslut att köpa en vara eller tjänst, hur mycket påverkar företagens grad av miljöansvar och socialt ansvarstagande vanligtvis dig i ditt köpbeslut?”
 
Läs mer: https://www.sb-index.com/?__hstc=115744729.ddc6569f7b227e457b8db5a1cdecf6f5.1524469611312.1524469611312.1524469611312.1&__hssc=115744729.1.1524469611312&__hsfp=474184645