Resa
Publicerat: 2021-04-16

Spaning

Allt positivare inställning till köp av elbil

Allt positivare inställning till köp av elbil

Europeiska och amerikanska konsumenter blir allt mer positiva till elbilar. Enligt en årlig undersökning av OC&C Strategy Consultants så har andelen konsumenter som funderar på köp av ett helelektriskt fordon ökat betydligt. Attitydförskjutningen kommer vid en avgörande tidpunkt för bilindustrin, som nu lanserar ett växande antal elektriska modeller för att uppfylla allt strängare CO2-utsläppsmål. I Storbritannien, Frankrike och Italien uppger mer än hälften av konsumenterna att de ser ett batteridrivet fordon som sitt nästa köp. I Tyskland och USA uppger nästan hälften av de svarande det, visar undersökningen. Det representerar en markant ökning från förra året, särskilt i Storbritannien och USA, där viljan att köpa el ökade med 81 respektive 61 procent.
Men konsumenterna är fortfarande försiktiga när det gäller priset på batteridrivna bilar, som i allmänhet är dyrare än deras bensindrivna motsvarigheter. Medan oron över EV-räckvidden och laddningsinfrastrukturen har minskat jämfört med förra året så utgör den totala kostnaden för elbilar den största barriären för konsumenter som överväger en batteridriven bil enligt undersökningen. Av de konsumenter som sannolikt skulle köpa en elbil säger 69% att de inte skulle betala mer än en premie på 500 dollar jämfört med en bensindriven bil.
 
Källa: https://www.reuters.com/article/us-autos-electric-survey-idUSKBN2BZ16L
 
Bild: Depositphotos