Reklam
Publicerat: 2016-08-01

Spaning

Allt större motstånd till reklam

Allt större motstånd till reklam

Gapet mellan de som är positivt respektive negativt inställda till reklam har aldrig varit större. 2005 svarade 44 procent att de har en positiv inställning till reklam. Idag är siffran nere på 18 procent. Det visar Novus stora undersökning kring svenskarnas inställning till reklam som är gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Årets resultat visar på att reklamtröttheten tycks bestå. Och faktum är att gapet mellan de positiva och negativa aldrig har varit större. 52 procent säger att de har en negativ inställning till reklam, att jämföra med 18 procent som har en positiv inställning. År 2014 minskade gapet något, men är nu alltså tillbaka och förbi 2012 års nivåer (51 % negativa, 18 % positiva). Reklam upplevs framförallt som jobbigt och irriterande av många och reklam förknippas framförallt med ord som störande och påträngande. Mest negativa är män, 30-49 år samt boende utanför städerna. Mest positiv är en kvinna i samma ålder som bor i en storstad.
Hela rapporten Kluvna Känslor - allmänhetens inställning till reklam finns att ladda ned på http://www.annons.se/avtal-dokument