Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2020-06-23

Spaning

Ändrad attityd till narkotika hos unga

Ändrad attityd till narkotika hos unga

Det påstås ofta att unga idag är mer tillåtande i sin syn på narkotika, men det finns få studier om och hur ungas attityder till narkotika har förändrats. CANs nya fokusrapporten Upp till var och en?” behandlar förändringar i niondeklassarnas attityder till narkotika mellan åren 2003–2019, samt hur sambandet mellan attityd och användning ser ut. Studien bygger på frågor i den stora årliga undersökningen Skolelevers drogvanor.
Unga som anser att det borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana idag uppgår till 13 procent, i jämförelse med år 2003 då det var 5 procent enligt rapporten. Gruppen som är minst restriktiv i sin syn på narkotika har blivit större, men det är fortfarande så att det är den minsta gruppen. Studien visar också att det finns skillnader i attityder mellan pojkar och flickor. Pojkar var både mindre restriktiva och mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem.
 
Läs rapporten: https://www.can.se/app/uploads/2020/06/fokusrapport-07-2020.pdf
 
Bild: Screenshot