Kultur / Fritid
Publicerat: 2022-06-20

Spaning

Ändrade kulturvanor efter pandemin

Ändrade kulturvanor efter pandemin

Så många som 27 procent av svenskarna svarar att de inte alls har återgått till att konsumera kultur på fysiska platser som salonger, biografer, teatrar och konsertlokaler, nu när restriktionerna har släppts. Endast 26 procent säger sig har gjort det helt. Det visar en riksomfattande undersökning om svenskarnas kulturvanor. Undersökningen, som tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Folkets Hus och Parker, Svensk Scenkonst, Helsingborgs Stad och Göteborgsoperan baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år över hela landet. Resultaten ger en bild av hur kulturvanorna förändrats under pandemiåren.
28 procent svarar att pandemin i ganska- eller mycket stor utsträckning har påverkat deras kulturvanor. Den uteblivna kulturkonsumtionen i fysiska lokaler som exempelvis scenkonst har inte i någon större utsträckning ersatts av digitala alternativ. 39 procent säger sig konsumera kultur dagligen, samtidigt har andelen som det senaste året har använt någon av de speciella streamingtjänsterna för teater, dans, konsert eller opera varit så låg som 7 procent, trots att det tidvis varit det enda sättet att ta del av det.
 
Undersökningen visar också att:

  • Nästan alla konsumerar kultur. Endast tre procent svarar att de inte konsumerar kultur överhuvudtaget.
  • Varannan säger sig ha lyssnat på en podcast den senaste månaden. Även bland de äldsta respondenterna (65-70 år) är andelen som säger sig ha gjort det relativt hög (29 %).
  • Fler föredrar mindre lokala kulturevenemang framför större evenemang med mycket folk.

 
Källa: https://www.insightintelligence.se/framtidens-kulturkonsumtion/framtidens-kulturkonsumtion-2022/
 
Bild: Depositphotos