Kultur / Fritid
Publicerat: 2021-06-03

Spaning

App för bättre fiske

App för bättre fiske

Nu finns fiskeguiden Fiskher, den beskrivs som den mest kompletta svenska fiske-appen hittills. Fiskher öppnar vägen till 12 000 bra fiskeområden längs de svenska kusterna med 16 olika fiskarter och tips för att fånga dem. Appen erbjuder avancerade sjökort med vattendjup, ger information om skyddsområden och känner igen vilken fiskart du får på kroken via artificiell intelligens. Appen ger även viktig information om särskilda skyddsområden.  Fiske-experter har studerat kartor och satellitfoton över hela Skandinavien, och markerat fiskeplatser baserat på kunskap om de olika arternas livsmiljö, förflyttningar, bottenförhållanden och väderdata. Sedan har områdena kvalitetssäkrats av lokalt erkända fiskare. På så sätt kan appen med stor noggrannhet berätta vilken typ av fisk du hittar i de olika områdena. Appen lanserades i Norge 2020 och används idag av över 160 000 norrmän. Fiskher finns nu även i svensk och dansk version.
 
Källa: https://fiskher.com/
 
Bild: Press Fishker