Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-06-13

Spaning

Apple Intelligence gör Apples prylar smartare

Apple Intelligence gör Apples prylar smartare

Apple integrerar nu artificiell intelligens i alla sina produkter.  Apple Intelligence, ett system för personlig intelligens, kommer att finnas i iPhone, iPad och Mac. Apple Intelligence kommer att vara integrerat i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia. Det ska dra nytta av kraften hos Apples chip för att tolka och generera språk och bilder, utföra åtgärder i olika appar och förenkla och snabba upp rutinuppgifter utifrån användarens personliga kontext. Med Private Cloud Compute skapas möjligheten att fördela och anpassa beräkningskapaciteten mellan enhetens processor och större, serverbaserade modeller som körs på särskilda servrar utrustade med Apple-chip.

Apple Intelligence kommer att medföra många förändringar. Några exempel:

Det ger användarna nya verktyg för att skriva bättre och kommunicera effektivare. Med de helt nya, systemomfattande skrivverktygen som finns inbyggda i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia kan man skriva om, korrekturläsa och sammanfatta text nästan överallt där man brukar skriva, exempelvis i Mail, Anteckningar, Pages och tredjepartsappar.

Nya  möjligheter att skapa bilder som hjälper användarna att kommunicera och uttrycka sig på nya sätt. Med Image Playground kan man på ett ögonblick skapa roliga bilder utifrån tre olika stilar: Animation, Illustration och Sketch

Assistenten Siri kommer att integreras ännu djupare i systemet. Siri har fått bättre språkförståelse och upplevs som mer naturlig, sammanhangskänslig och personlig. Siri kan nu förenkla och snabba upp rutinuppgifter, lättare hänga med om användaren snubblar på orden och förstå när en ny förfrågan hör samman med den föregående. Den kommer även att vara multimodal, dvs både första text och ljud.

Apple integrerar åtkomst till ChatGPT i upplevelser i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia, så att användarna får tillgång till tjänsten utan att behöva växla mellan olika verktyg. Även Siri kan vid behov utnyttja ChatGPT. Användaren tillfrågas innan några frågor, dokument eller bilder skickas till ChatGPT. Svaret kommer sedan direkt från Siri.

 

Källa: https://www.apple.com/se/newsroom/2024/06/introducing-apple-intelligence-for-iphone-ipad-and-mac/

 

Bild: Apple