Arbetsliv Mat / Dryck Privatekonomi
Publicerat: 2022-10-12

Spaning

Arla lanserar ny ersättnings-modell baserad på hållbarhets-arbete

Arla lanserar ny ersättnings-modell baserad på hållbarhets-arbete

Arla inför en ny hållbarhetsersättning för att finansiera och motivera åtgärder som bidrar till att minska mjölkgårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Från och med nästa år kommer priset som den enskilda Arlabonden får betalt för sin mjölk att påverkas av vilka hållbarhetsåtgärder som görs på gården. Baserat på data från klimatberäkningarna inför kooperativet en poängbaserad modell för hållbarhetsersättning. Syftet är att belöna nuvarande och framtida hållbarhetsåtgärder inom 19 områden, som bland annat minskar utsläppen av växthusgaser på gårdarna. För att motivera och finansiera hållbarhetsomställningen öronmärker Arlas styrelse årligen upp till 4 eurocent per kilo mjölk, varav 1 eurocent utbetalas till alla Arlabönder som genomfört sin klimatberäkning. Under det första helåret förväntas minst 270 miljoner euro fördelas genom det månatliga mjölkpriset.

 

Källa: https://www.arla.se/om-arla/nyheter-press/2022/pressrelease/arla-oronmarker-5-miljarder-kronor-om-aret-for-klimatatgarder-3332217/

 

Bild: Press Arla