Kultur / Fritid
Publicerat: 2017-10-16

Spaning

Artist släpper album med musik skapad av AI

Artist släpper album med musik skapad av AI

Med hjälp av AI har den amerikanska artisten Taryn Southern, mest känd från You Tube och tidigare deltagare i American Idol, skapat ett helt nytt musikalbum. Southern har bland annat arbetat tillsammans med startupföretaget Amper Music och dess AI-programvara. Eftersom Southern själv bara har grundläggande kunskaper i t ex piano så gav man AI-programmet i uppgift att ta fram harmonier och ackord.
För att göra detta gavs programmet en del instruktioner om vilket tempo sången skulle ha, särskilda kännetecken och vilka instrument man föredrog. Utifrån dessa förutsättningar skapade sedan programmet ett förslag till sång som Southern kunde arbeta vidare med. Vissa arrangemangsändringar behövdes men i stort användes förslaget till den färdiga sången "Break Free", se nedan. Enligt Southern har hennes process med musikskapandet snabbats upp 20-falt med den nya typen av hjälpmedel.
Läs mer här: http://money.cnn.com/2017/08/21/technology/future/taryn-southern-ai-music/