Privatekonomi
Publicerat: 2016-11-21

Spaning

Betala med rösten

Betala med rösten

PayPal har som uttalat mål att göra överföringar av pengar via smartphones så enkelt som bara möjligt är. Nu inför man därför möjlighet att betala med endast röstkommandon. Till sin hjälp tar man Apples digitala assistent Siri som nu kan kopplas direkt till användarens PayPal-konto. Siri kommer kunna hantera PayPal i 30 länder varav Sverige är ett. En viktig fråga i sammanhanget är hur säker tjänsten är. Kan vem som helst tala om för telefonen att den ska skicka pengar? Nej, tjänsten kräver nämligen att telefonen är upplåst när kommandot utförs. Det gör att appen inte är mer eller mindre osäker än andra appar som kräver pin-kod eller Touch-ID.
Läs mer här: https://www.paypal.com/stories/us/hey-siri-sending-receiving-money-with-paypal-is-now-easier