Resa
Publicerat: 2023-04-25

Spaning

Bilen viktigaste transportmedlet för de flesta

Bilen viktigaste transportmedlet för de flesta

Oavsett var i landet man befinner sig är bilen det primära alternativet till kollektivtrafiken. Inte ens en höjning av bensinpriset med 3 kronor litern skulle få en majoritet att resa på ett annat sätt. Det visar en ny rapport från Transdev Sverige som undersökt hur våra resvanor utvecklas efter pandemin och vilka faktorer som påverkar dessa. I samtliga undersökta delar av landet förutom Stockholm kommer kollektivtrafiken först på tredje plats som alternativt transportsätt till bilen. I stället väljer de som ställer bilen att promenera i första hand. Noterbart är också att en stor andel väljer att ställa in sin resa helt och hållet om de inte kan ta bilen.

 

Källa: https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/f_pdf,fl_attachment/y5fkclht3zvqa9gvzh4w

 

Bild: Press Transdev