Resa
Publicerat: 2014-11-26

Spaning

Bilens status hotad

Bilens status hotad

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har undersökt vardagsresandet. Resultatet av undersökningen visar bland annat att bilens status håller på att svalna och att bränslekostnaden numera betraktas som en fast kostnad – och därför inte påverkar resandet. Studien, som är ett samarbete med bland andra Tyresö kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) och Nobina, ska användas som underlag i kommunikationskampanjer som syftar till att förändra invånarnas resbeteende och attityder.
Här är några av de intressantaste slutsatserna:
Bilens status minskar - Att höja sin status genom att köpa, äga och köra bil är på väg bort. Men den äldre generationen, främst män, håller fortfarande fast vid att bilen är en statusmarkör.
Ökade bränslekostnader påverkar inte bilåkarna - De kostnader som kan få en bilist att byta transportmedel är synliga kostnader, såsom trängselskatt och parkeringsavgifter.
Kollektivtrafik är mer flexibelt än bil - I undersökningen framgår det att kollektivtrafiken är det mest flexibla och pålitligaste sättet att resa till och från jobbet i Stockholm.
Läs mer om rapporten här: http://tyrens.se/sv/Artiklar/Nyheter/2014/Tyrens-presenterar-trender-inom-vardagsresandet-/