Arbetsliv
Publicerat: 2015-11-11

Spaning

Bli en CoNomad

Bli en CoNomad

En tilltagande trend i arbetslivet är att allt fler väljer bort den fasta anställningens trygghet och istället föredrar ett friare förhållande till sitt arbete. Man arbetar i olika projekt och i olika konstellationer. Ibland med människor som befinner sig på samma geografiska plats och ibland med människor som befinner sig på olika ställen och i olika tidszoner, ett slags digitala nomader. För denna grupp har nu tjänsten CoNomads lanserats. CoNomads beskrivs som ett socialt nätverk för den moderna vagabonden. Här kan man både leta efter likasinnade för bo, resa eller arbeta ihop med och publicera sina egna planer så att andra kan hänga på. Är man i närheten av en annan nomad så blir man också notifierad så att man kan göra upp gemensamma planer.
Läs mer om tjänsten här: https://conomads.com/