Blueair visualiserar luftföroreningar

Blueair visualiserar luftföroreningar

”Air View” är en digital tjänst som skall hjälpa Blueair att visualisera hur dålig luften är på olika platser. Genom att skriva in namnet på en gata samt stad, alternativt bara staden kan man se kvaliteten på luften där.
Företaget gör detta för att de anser att det finns en stor okunskap kring dålig luft/förorenad luft i Norden, eftersom det här inte syns hur dåligt luften kan vara.

Med hjälp av digital teknik hämtas information från mätstationer runt omkring för att hjälpa till att synliggöra problemet.

All slags nedsmutsning kommer att synas såsom ozon, kolväten, pollen, slitagepartiklar etc som alla flyger runt i luften och som ges i en 360 graders upplevelse. Klickar man på en föroreningstyp får man mera information kring vilka hälsorisker som den föroreningen kan medföra.

https://airview.blueair.com/