Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-04-16

Spaning

Borofen nytt supermaterial

Borofen nytt supermaterial

MIT konstaterar att Borofen skulle kunna användas i framtidens sensorer och batterier då det är mycket starkare och flexiblare än Grafen som används idag.
De elektriska egenskaparna är motsvarande de i Grafen.
Forskare tittare även på materialet som vätelager då väteatomer lätt fastnar på Borofen.
En svårighet med materialet är dock att det är känsligt för oxidation.
Foto: MaterialScientist