Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2016-10-12

Spaning

Butikens roll förutspås förändras

Butikens roll förutspås förändras

Handelsanställdas förbunds har publicerat en ny rapport ”Tar e-handeln över?”, där man analyserar e-handelns utveckling och dess framtid. Man har också tittat närmare på butikens framtida roll. Är vi på väg mot en butiksdöd? I rapporten analyseras tre scenarier för e-handelns tillväxt under de närmaste tio åren, och hur utvecklingen kommer att påverka de fysiska butikerna. En svag, en medel och en stark utveckling.
Idag är e-handelns andel av detaljhandeln cirka 7 procent. I rapporten menar man att med en svag utveckling kan e-handeln komma att stå för mellan 13 och 14 procent av detaljhandeln inom tio år. I ett medelscenario uppgår e-handeln till mellan 21 och 23 procent av detaljhandeln inom tio år. Det inträffar om e-handeln fortsätter att växa i samma procentuella takt som de senaste åren. Med en stark utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 27 och 32 procent av total detaljhandel.
Rapporten visar också att den fysiska butiken med stor säkerhet kommer att ha en delvis annan roll i framtiden. Analytikerna på Handels menar att butiken i framtiden kommer i större utsträckning vara ett skyltfönster, en reklampelare, en servicestation och ett uthämtningsställe.
Läs rapporten här: https://www.handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2016---tar-e-handeln-over.pdf