Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-06-04

Spaning

Chatta med "andra sidan"

Chatta med "andra sidan"

Begravningsbyrån Fenix, som är på väg att digitalisera begravningsbranschen, vill skapa en chatbot för att öppna en dialog med "andra sidan". Tanken är att man ska kunna prata med sina bortgångna anhöriga.
Tekniskt är det tänkt att chatboten ska samla in data bland annat från den avlidnes sociala medier. Det handlar också om språksyntax. Anhöriga ska sedan kunna chatta med sina kära som gått bort och chatboten ska då imitera och kommunicera på ett sådant sätt att man upplever det som att man pratar med den bortgångne.
Idén till chatboten är fortfarande på ritbordet och företaget vet inte när den kommer att lanseras. Men det blir intressant att se hur den etiska diskussionen blir när sätts på marknaden.
Läs mer: https://www.va.se/nyheter/2018/05/31/begravningsbyrans-kusliga-digitaliseringsplan-ska-utveckla-chatbot-for-att-samtala-med-doda/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180603_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=67290472240d44ab8d388dcfbabf2cfc&elq=b620b487fc904c5fac9a0699918f3023&elqaid=17019&elqat=1&elqCampaignId=11981