Chefer känner sig tvingade att jobba övertid

Chefer känner sig tvingade att jobba övertid

Chefer löper hög risk att arbeta för mycket. Det visar en undersökning som Novus har gjort för Unionen. Under det senaste året har nästan åtta av tio chefer jobbat övertid för att de upplever att det förväntas av dem. Resultatet oroar fackförbundet.

Digitaliseringen är en förändring som bidrar till de ökade kraven på chefer. När jobbet finns i datorn och mobilen kan gränsen mellan arbete och fritid bli svår att upprätthålla. Faktum är att chefer offrar både fritidsaktiviteter och tid med barnen när arbetet kallar. Omkring sex av tio ledare har gått ifrån en aktivitet för att svara på ett jobbsamtal eller mejl. En tredjedel av cheferna har tystat sina barn för att göra detsamma.

Läs mer om undersökningen här: http://news.cision.com/se/unionen/r/8-av-10-chefer-kanner-sig-tvingade-att-jobba-overtid,c2350371