Kultur / Fritid Shopping
Publicerat: 2018-06-19

Spaning

Cirque du Soleil öppnar upplevelse-butiker

Cirque du Soleil öppnar upplevelse-butiker

I en tid när detaljhandeln brottas med nya utmaningar ser performancesällskapet Cirque du Soleil en möjlighet. Med start i Toronto, Kanada planerar man nu att öppna en rad upplevelsebutiker, med namnet Creative. Butikerna är baserade på de föreställningar som Cirque du Soleil uppträder med. Här kommer besökarna att kunna hoppa trampolin, hänga i trapetser, få ansiktsmålning och på andra sätt bli en del av Cirque du Soleils företställningar. Lanseringen sker i samarbete med fastighetsföretaget Ivanhoé. Man uppges också leta efter partners i andra länder.
Läs mer: https://www.cirquedusoleil.com/nl-be/press/news/2018/cirque-du-soleil-entertainment-group-launch-family-entertainment-centres