Reklam
Publicerat: 2017-09-13

Spaning

Dagspress och tv förlorare på reklam-marknaden

Dagspress och tv förlorare på reklam-marknaden

Medieinvesteringarna minskade med åtta procent under augusti jämfört med samma period föregående år. Månadens stora vinnare blev DR/annonsblad, bio och utomhus/trafikreklam. Tv hade däremot en tuffare månad.
Totalt förmedlades under augusti närmare 990 miljoner kronor. Minskningen på åtta procent under månaden kan till stor del tillskrivas icke periodiserad data då augusti 2017 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2016.
Den mediekategori som backade mest under augusti 2017 var tv som minskade med 23,5 procent. Andra mediekategorier som backade under augusti var dagspress kväll, populärpress, dagspress storstad, sök, fackpress och radio. Sett till hittills under 2017 står dagspress storstad för den största minskningen med en negativ tillväxt om 20,7 procent, vilket motsvarar omkring 110,8 miljoner kronor.
Läs mer här: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-augusti-2017/