Den fysiska butiken fortfarande viktig

Trots tuff konkurrens från e-handeln fortsatte Sveriges köpcentrum och handelsområden att öka under 2018, om än i en lägre takt. Tillväxten var 2,3 procent, att jämföra med rikets detaljhandel inklusive e-handel, som ökade 2,6 procent.

Köpcentrumen är mer utsatta och växte med blott 1,2 procent, medan handelsområden som erbjuder mer av livsmedel, hemutrustning och byggvaror går starkt. Det är viktigare än någonsin att möta kundens behov. Människor söker sig i allt större utsträckning till platser för upplevelser i form av service, restauranger, kaféer och kultur.

Den fysiska butiken kommer fortfarande vara viktig och allt fler e-handelsföretag väljer att komplettera med någon form av fysisk närvaro.

Källa: http://www.hui.se/nyheter/kopcentrumen-okar-men-tillvaxttakten-har-avtagit

Bild: Depositphotos.