Kultur / Fritid Resa
Publicerat: 2016-03-21

Spaning

"Den nya lyxen" inom resor

"Den nya lyxen" inom resor

Fairmont Hotels & Resorts har publicerat sin rapport Luxury Insights Report: Stewardship of Iconic and Historic Buildings som är en del av en kommande rapportserie som fokuserar på trender i lyxsegmenten inom resor. Rapporten framhäver tre punkter som de just nu viktigaste inom lyxresor i världen.
Kulturell inlevelse - att resmålet eller hotellet blir en del av upplevelsen. Gästens förmåga att kunna säga att hen besökt X eller bott på Y har visat sig ha stor betydelse.
Emotionell koppling - om resan är för att fira en speciell händelse i gästens liv eller att utforska ett tidigare relativt okänt resmål.
Platsidentitet - psykologisk sammanslagning mellan resmålet och gästen, ett hotell med rik historia låter gästen tro att hen nu är en del av den historien vilket skapar meningsfulla och bestående emotionella band för hen.
Läs mer på:
http://www.fairmont.com/promo/stewardship-of-iconic-historic-buildings.pdf