Reklam
Publicerat: 2015-06-01

Spaning

Den onåbara konsumenten

Den onåbara konsumenten

Dagens konsument blir att svårare att nå. I vår trendanalys inför detta år lyfte vi fram trenden ”Onåbar” där vi ser hur framförallt reklamen får allt svårare att nå ut. Nu kommer en ny undersökning från TNS-Sifo som bekräftar den bilden. I rapporten ”Reklamundvikande 2015” uppges t ex att antalet sk reklamundvikare nu är drygt 41 procent. En uppgång med 6,7% sedan förra mätningen 2008. Även bland de som är positiva till reklam kan också märkas en tendens att man föredrar reklam som man själv valt att se, annan reklam är man inte intresserad av. Detta är en intressant utmaning för alla de internetmedier som lever på att visa ”oönskad” reklam.
Läs mer i rapporten: http://www.tns-sifo.se/media/564956/reklamundvikande_2015.pdf?anp_mid=14950731&anp_rid=686128516