Hälsa / Träning
Publicerat: 2012-10-09

Spaning

Den smarta tandborsten

Den smarta tandborsten

Beam Brush är den första smarta tandborsten. Den håller koll på din tandhygien genom att rapportera statistik till en app som är kopplad till borsten.
Företaget bakom tandborsten vill få människor att tänka mer på sin orala hygien, då de menar att den är kopplad till människors övergripande hälsa. Informationen som Beam ger tror de kommer att skapa medvetenhet kring detta.