Privatekonomi Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-11-23

Spaning

Det ska vara enkelt att betala

Det ska vara enkelt att betala

Svensken föredrar att betala med betalkort och faktura medan kunskapen om nya betalningsalternativ är låg, visar en ny undersökning av Fidesmo som besvarats av 1 000 konsumenter i Sverige och Tyskland. Där framgår att trots risk för bedrägerier väljer 83 procent kortbetalningar i butik. 68 procent av konsumenter i Sverige uppges även kunna tänka sig att dela ut personlig information online, till exempel telefonnummer och email.  Samma siffra för butik är 54 procent. Enligt undersökningen upplever också 67 procent att smarta accessoarer, det vill säga ringar och klockor, är säkrare. Men medan 88 procent känner till Swish är det endast 29 procent som svarar att de känner till smarta accessoarer. Samtidigt har de yngre bättre koll, 29 procent av svenska konsumenter i åldrarna 18-29 känner till smarta accessoarer. Konsumenter över 55 år har lägst kännedom om smarta accessoarer. Användningen av smarta accessoarer uppges dock öka i äldre konsumentgrupper.

 

Källa: https://www.dagenshandel.se/article/view/881931/enkelhet_gar_fore_sakerhet_nar_konsumenten_ska_betala

 

Bild: Depsoitphotos