Media
Publicerat: 2021-02-18

Spaning

Digitala böcker nu störst

Digitala böcker nu störst

För första gången gick digitala böcker om de tryckta böckerna sett till antalet sålda exemplar. Sett till antal sålda exemplar växte digitala böcker, främst ljudböcker, med drygt 35 procent under 2020 jämfört med 2019. Med knappt 29 miljoner sålda exemplar är det digitala nu större än den tryckta boken som såldes i drygt 23,5 miljoner exemplar. Det visar årets Bokförsäljningsrapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.
Den totala bokförsäljningen ökade med hela 8,7 procent, eller 384 miljoner kronor, under 2020. Räknat i antal sålda exemplar var försäljningsökningen 21,5 procent. Sådana siffror har bokbranschen inte sett sedan åren efter bokmomssänkningen 2002. Det är digitala kanaler och format som ligger bakom ökningen. Samtidigt som branschen som helhet ser starkt positiva resultat finns det tydliga vinnare och förlorare i pandemins spår.
2020 var totalt sett ett framgångsår för bokbranschen. Försäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 19,0 procent eller 390 miljoner kronor. Digitala abonnemangstjänster ökade sin försäljning med 25,2 procent eller 231 miljoner, en fortsatt stark tillväxt trots en något avtagande takt sett till föregående år.
Branschens positiva utveckling kommer dock inte alla till del. Variationerna inom kanaler, format och genrer är stora och beror till stor del på pandemin och de restriktioner som införts för att minska folksamlingar och smittspridning. Försäljningen i fysisk bokhandel minskade med 19,1 procent, eller 232 miljoner kronor, och i dagligvaruhandeln var minskningen 2,3 procent, eller 6 miljoner kronor.
I rapporten redovisas även försäljningen uppdelad på kanal, format och genre. Den digitala ljudboken fortsätter att växa, med en ökning på 32,2 procent. Värt att notera är att även den tryckta boken ökade med 4,1 procent, ett trendbrott jämfört med de senaste åren.
 
Källa: https://www.forlaggare.se/nyheter/2020-exceptionellt-framgangsrikt-ar-bokbranschen-trots-pandemin
 
Bild: Depositphoto