Digitala körkort i Finland och Danmark

Finland är först ut med att 2019införa ett digitalt körkort och Danmark ligger inte långt efter då danskarna redan om två år kommer att kunna ha det som en app i sin smartphone. Det danska finansdepartementet uppger att körkortet blir först ut av flera identitetshandlingar att digitaliseras. Än så länge gäller dock appen bara inom det egna landet, både för finländare och danskar. Reformen kallas regeringens digitala servicereform och är tänkt som ett första steg att få bort olika handlingar. Dokumentens äkthet kommer att kunna säkerställas med ett antal olika visuella säkerhetselement.

 

Källa: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/09/digitalt-koerekort