Digitala valutor på gång?!

Nu har EU valt att utreda en digital Euro efter att Sveriges Riksbank håller på med en utredning kring digital krona. Även USA lär vara igång med en utredning när det kommer till USD.