Privatekonomi Shopping Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-02-18

Spaning

DO - visar ditt klimatavtryck

DO - visar ditt klimatavtryck

DO - Doconomy, är en tjänst som får du att inse hur din konsumtion påverkar klimatet. Tanken är att det skall uppmuntra till förändrat köpbeteende och få fler att bli engagerade daglidax. Appen visar klimatavtrycket och tanken är att appen även ska kunna erbjuda konton med kort där betalningar och överföringar kan ske.
Köpen ger krediter eller bonusar som kan användas på två sätt: FN-certifierade klimatprojekt eller dubbla upp för att investera i hållbara och fossilfria fonder.
Doconomy har som intention att visa att det möjligt att vara lönsam och klimatsmart inom finansvärlden. Exakt när tjänsten kommer att vara klar finns inte besked om just nu, men Ålandsbanken är minoritetsägare och det är deras banktillstånd som tjänsten kommer att verka ifrån.
https://doconomy.com/
Foto: Doconomys hemsida