Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-10-24

Spaning

Drönar-fotografering förbjuds

Drönar-fotografering förbjuds

Fotografering med drönare förbjuds i Sverige. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som fattar beslutet att fotografering med drönare ska räknas som kameraövervakning. Det enda undantaget blir om filmningen görs för att motverka brott. Det finns idag ca 2.000 företag i Sverige som har tillstånd att fotografera med drönare. Dessutom finns cirka 200.000 drönare inom hobby-sfären.
Läs mer om domen här: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Tillstand-kravs-for-kamera-pa-en-dronare-men-inte-for-kamera-i-en-bil/