Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2021-08-30

Spaning

Drönar-transporter av hjärtstartare framgångsrikt

Drönar-transporter av hjärtstartare framgångsrikt

Under 2020 genomförde SOS Alarm, Karolinska Institutet (KI), Västra Götalandsregionen och drönarföretaget Everdrone ett pilotprojekt med akutmedicinska drönartransporter. Syftet var att undersöka genomförbarheten gällande att leverera hjärtstartare med hjälp av drönare. Projektet görs inom ramen för en forskningsstudie. Drönarprojektet genomfördes i Kungälvs och Göteborgs kommuner, med uppemot 80 000 boende inom området. I 12 av 53 hjärtstoppslarm kunde drönare lyfta för att leverera hjärtstartare till platsen. Drönaren kom fram till platsen i 11 fall och i 7 av dessa fall var drönaren framme snabbare än ambulansen. Drönarna var i mediantid 1 minut och 52 sekunder snabbare än ambulansen.
 
Källa: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab498/6358076
 
Bild: Depositphotos