Shopping
Publicerat: 2023-10-25

Spaning

E-handeln ner med 19 procent i september 2023

E-handeln ner med 19 procent i september 2023

Svensk Handels E-handelsindikator för september månad skattar e-handelns omsättning till 10,2 miljarder kronor. Det är en minskning med 19 procent jämfört med september 2022 och den svagaste procentuella utvecklingen under en enskild månad sedan juni 2022.

Historiskt är september oftast en av årets svagare försäljningsmånader för e-handeln. I år var omsättningen i september dock lägre än samma månad föregående år, såväl som jämfört med 2021 och 2020. Dock är det viktigt att påpeka att pandemiåren inte alltid är representativa för köpmönstren. Förra årets ovanligt höga e-handelsomsättning i september innebär dessutom tuffa jämförelsetal vilket bidrar till den svaga utvecklingen. E-handelsindikatorn mäts i löpande priser, och givet de senaste inflationssiffrorna från augusti i år är Svensk Handels bedömning att volymförsäljningen i e-handeln i september månad föll med cirka 24 procent. Annorlunda uttryckt innebär det att ungefär var fjärde konsumentinköp via e-handelskanalen uteblev jämfört med september 2022.

Omsättningsutvecklingen för hela tredje kvartalet blev också negativ jämfört med fjolåret trots att positiva tillväxttal i juli och augusti kompenserade något för den svaga septembermånaden. Sammanlagt minskade omsättningen med fem procent under det tredje kvartalet.

Varukategorier för hemmet såsom hemelektronik, byggvaror och möbler har under en längre period uppvisat mycket svag omsättningsutveckling och tredje kvartalet var inget undantag. De här branscherna har tydligt påverkats av hushållens minskade köpkraft. Det genomsnittliga totala köpbeloppet per månad och e-handelskonsument i kategorierna föll kraftigt under det tredje kvartalet jämfört med föregående år

I andra varukategorier går det dock att skönja en positiv trend även om omsättningstillväxten till stor del är inflationsdriven. Kläder och skor växte med 10 procent, sport- och fritidsprodukter med 12 procent och skönhets- och hälsoprodukter med 7 procent.

 

Källa: https://www.svenskhandel.se/rapporter/e-handelsindikatorn-september-2023

 

Bild: Svensk Handel