Shopping
Publicerat: 2021-02-23

Spaning

E-handeln växte med 40 procent 2020

E-handeln växte med 40 procent 2020

Den svenska e-handelns totala omsättning växte med 35 miljarder under 2020, en ökning på 40 procent. Coronapandemin är den främsta förklaringen till den dramatiska tillväxten. Det visar PostNords rapport E-barometern, årsrapport 2020. E-handeln står nu för 14 procent av den totala detaljhandeln. Det fjärde kvartalet, oktober till och med december, stod för den högsta kvartalstillväxten jämfört med samma period föregående år. Då växte e-handeln med hela 56 procent.
Den produktkategori som växt allra mest är dagligvaror, som nästan fördubblat försäljningen på nätet (+95 %). Näst högst tillväxt var det i kategorin skönhet och hälsa, där apotekshandeln ingår, som växte med 59 procent. Just dessa två produktkategorier var också de som flest äldre konsumenter uppgav att de börjat handla från, i E-barometerns konsumentundersökning.
Flest konsumenter handlade produkter i kategorin skönhet och hälsa, 41 procent av svenskarna under en genomsnittlig månad. Näst mest populära kategori var kläder och skor (39 procent). Tillväxten för kläd- och skoförsäljningen på nätet var dock betydligt lägre än för många andra produktkategorier, vilket är ett resultat av att hela branschen haft ett tufft år på grund av inställda sociala sammankomster.
76 procent av svenskarna (18-79 år) e-handlade under en genomsnittlig månad. I november och december var andelen som högst, hela 85 procent. 50 procent av svenskarna (18-79 år) har börjat handla nya typer av produkter på grund av coronapandemin. Allra flest har börjat handla hälso-/apoteksartiklar (19 % av konsumenterna) följt av dagligvaror (15 % av konsumenterna).
 
Källa: https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
 
Bild: Depositphotos