Kultur / Fritid
Publicerat: 2018-02-27

Spaning

E-sport en miljardmarknad

E-sport en miljardmarknad

Företaget Newzoo, som undersöker spel-, mobil- och e-sportmarknaden, presenterar nu en ny rapport där man tittat på e-sportens potentiella utveckling under 2018 och fram till 2021.
Bland annat så uppskattar man att intäkterna inom den globala e-sporten i år kommer att uppgå till över 7 miljarder svenska kronor ($906 miljoner) och att mängden fans världen över kommer att växa till över 380 miljoner.
Enligt Newzoo beräknas e-sportens intäkter alltså att uppgå till $906 miljoner under 2018 vilket är en ökning med 38.2% mot föregående år. Nordamerika beräknas stå för $345 miljoner av intäkterna och Kina för $164 miljoner.
Prognosen för de kommande tre åren är en kraftig ökning och Newzoo estimerar att de totala intäkterna inom e-sporten kommer att uppgå till $1,65 miljarder (över 13 miljarder svenska kronor) där investeringar i rättigheter, annonsering och sponsring kommer att uppgå till $1,385 miljarder.
Läs mer: https://esportare.se/e-sport/rapport-e-sport-2018/