Ekologisk galge visar KappAhl hållbara kollektion

KappAhl har tillsammans med Ekoligens AB tagit fram innovativa galgar producerade av återvunnet papper. Nu används galgarna, EcoligentPaper, för KappAhls hållbara kollektion Limited Edition.

I samarbetet har KappAhl bidragit med sin expertis kring vad en galge kräver för att fungera genom produktionskedjan, vad gäller till exempel hantering, logistik och avfall i en storskalig modeindustri.

EcoligentPaper-galgen produceras av återvunnet papper från svensk pappersindustri och delvis återvunnen metall. Galgen har ett produktions-led som genomsyras av ett starkt miljöfokus med kontroll i hela livscykeln. Genom att använda den innovativa galgen för att visa upp den hållbara kollektionen Limited Edition sparar KappAhl upp till 1,1 ton plast.

Mer information på www.ekoligens.se