Mode / Design Shopping
Publicerat: 2017-11-16

Spaning

Ekologisk galge visar KappAhl hållbara kollektion

Ekologisk galge visar KappAhl hållbara kollektion

KappAhl har tillsammans med Ekoligens AB tagit fram innovativa galgar producerade av återvunnet papper. Nu används galgarna, EcoligentPaper, för KappAhls hållbara kollektion Limited Edition.
I samarbetet har KappAhl bidragit med sin expertis kring vad en galge kräver för att fungera genom produktionskedjan, vad gäller till exempel hantering, logistik och avfall i en storskalig modeindustri.
EcoligentPaper-galgen produceras av återvunnet papper från svensk pappersindustri och delvis återvunnen metall. Galgen har ett produktions-led som genomsyras av ett starkt miljöfokus med kontroll i hela livscykeln. Genom att använda den innovativa galgen för att visa upp den hållbara kollektionen Limited Edition sparar KappAhl upp till 1,1 ton plast.
Mer information på www.ekoligens.se