Resa
Publicerat: 2013-10-03

Spaning

Elbil populärt i Norge

Elbil populärt i Norge

I Norge toppar en renodlad elbil försäljningsstatistiken för september. Det är amerikanska Tesla S som såldes i 616 exemplar under september, (motsvarar 5,1% av den totala försäljningen). I september registrerades totalt 1 044 nya elbilar (rena elbilar) i Norge. Dessutom importerades ytterligare 288 elbilar vilket totalt innebär att 1332 elbilar registrerades, enligt Opplysningsrådet for Veitrafiken. Under samma period registrerades 44 (!) elbilar i Sverige. Det innebär att elbilarna i Sverige utgjorde 0,18 procent av de totalt registrerade bilarna i september. I Norge utgjorde elbilarna nära 11 procent samma månad. En stor anledning till den norska populariteten är de generösa villkoren för elbilar. Elbilar slipper alla extra avgifter som andra nybilar har. Avgifterna baseras på vikt, koldioxidutsläpp och hästkraftsantal. Något som ofta fördubblar priset på nybilar. Dessutom slipper elbilar trängselskatt samt får köra i bussfilerna, åtnjuter fri parkering och tjänstebilsbeskattningen är halverad. Norge har även ett väl utbyggt nät för laddstolpar - det finns över 4 000 laddställen för elbilar. Bara i Oslo finns över 1 000 laddställen - det är fler än i hela Sverige.