Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-02-01

Spaning

Eldrivna flygplan- omöjligt

Eldrivna flygplan- omöjligt

Att konvertera de fossilt drivna fordonen till el och andra hållbara lösningar är något som blir mer aktuellt. Flygandet ökar med ca 5% per och och priserna pressas hos flygbolagen.  Däremot är det i dagsläget inte möjligt att producera eldrivna flygplan då vikten hos flygplanet skulle uppgå till 360 ton batteri, motsvarande 60 ton som idag är drivmedel. Detta innebär att det kvarstår en del forskning och utveckling inom batterikapacitet för att flygtrafik ska kunna använda sig av det.
Läs mer: https://www.nyteknik.se/opinion/batteridrift-i-storre-skala-flygtekniskt-omojligt-6946208