Privatekonomi
Publicerat: 2022-11-28

Spaning

En av fyra har svårt att betala elräkningarna framöver

En av fyra har svårt att betala elräkningarna framöver

En undersökning framtagen av analysbyrån FT Longitude – på uppdrag av Intrum – visar att den höga inflationen och ränteläget inte bara påverkar svenska hushålls framtidssyn men även beteenden här och nu. När hushållens kostnader ökar mer än inkomsten är det en stor andel av svenskarna som anser att de kommer att få svårt att betala räkningarna. Över en fjärdedel (26%) anser att de höga energipriserna gör man inte kommer kunna betala att elräkningen i tid under kommande 12 månader.

I undersökningen, European Consumer Payment Report, där Intrum årligen tar tempen på Europas konsumenters syn på ekonomi och framtid säger hela 64 procent av svenska hushåll att räkningarna ökar i högre takt än inkomsten. Bland de ekonomiska frågor som svenskarna oroar sig för att påverka deras ekonomiska välmående mest anger flest de ökande priserna på livsmedel (76%), följt av ökande priser på drivmedel och energi (71%) och höga räntor (51%).

Inflationsoron är hög, nästan vartannat hushåll (44 %) anger att inflationen har en märkbart negativ påverkan på hushållets ekonomi, till skillnad från de fyra procent som uppger att de inte har påverkats eller förväntar sig påverkas av inflationen. Få (7%) tror att inflationens negativa effekter kommer att gå över inom det kommande halvåret, idag tror 34 procent att effekterna kommer att vara mellan ett och två år framåt. Även tilltron till Riksbankens förmåga att bromsa prisökningar är begränsad. 45 procent anser att riksbanken har begränsade möjligheter att påverka prisökningarna.

Förutom oron för att klara av att betala räkningar har det ekonomiska läget påverkat svenskarnas konsumentbeteenden. Nästan tre femtedelar (58%) säger sig ha eller planerar att ändra sina köpbeteenden till följd av den höga inflationen och 66 procent har blivit mer medvetna om hur de spenderar sina pengar. Bland de som angett att de har eller planerar ändra sina köpbeteenden uppger nästan 6 av 10 anger att de handlar på lågpriskedjor och över hälften (55%) har dragit ned på sociala aktiviteter såsom restaurangbesök samtidigt som 42 procent har dragit ned på prenumerationstjänster som appar och strömningstjänster.

 

Källa: https://www.intrum.se/foretagstjanster/rapporter-insikter/rapporter/european-consumer-payment-report-2022/ecpr-se-2022/

 

Bild: Intrum