Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-10-21

Spaning

Etisk tillämpning av AI en växande fråga

Etisk tillämpning av AI en växande fråga

Vi ser ett ökat fokus på etiskt användande av system med artificiell intelligens (AI) samt potentiella risker för diskriminering och särbehandling. Rapporten ”AI and the Ethical Dilemma: How organizations can give smart machines a moral compass to build customer trust” från Capgemini Research Institute visar att antalet företag och organisationer som nu agerar och tar fram etiska riktlinjer för användande av AI snabbt ökar. Företag där ledningen inte agerar och tar frågan på allvar kan komma att drabbas hårt.
Även om företag blir mer medvetna om de etiska dimensioner och frågeställningar som kommer med ökad användning av AI finns brister i hur dessa omhändertas. När det handlar om rättvisa (65 %) och möjlighet att granska utfall och beslut (45 %) har utvecklingen stått stilla sedan den förra rapporten. För området transparens har siffran sjunkit från 73 % till 59 %. Detta trots att 58 % av tillfrågade företag och organisationer säger sig ha arbetat med att informera anställda kring konsekvenser som användande av system med AI kan medföra.
Rapporten visar också att 70 % av kunder kräver att utfall och beslut från system med AI tydligt ska kunna förklaras. De förväntar sig också transparens och rättvisa i kontakten med system från företag som tillämpar AI.
 
Källa: https://www.capgemini.com/research/ai-and-the-ethical-conundrum
 
Bild: Screen shot